media

Käytetty tietokone on ympäristöteko

Haluatko tietää, paljonko säästät luonnonvaroja ja CO2-päästöjä, kun hankit käytetyn tietokoneen? Yritys, etsitkö ekologista ja vastuullista kumppania käytöstä poistettaville koneille?


Kun ostat tai myyt käytetyn tietokoneen, säästyy luonnonvaroja ja vältetään CO2-päästöjä, koska tarve uusien laitteiden valmistamiselle vähenee. Käytettyjen tietokoneiden myynti ja huolto ovat osa kiertotaloutta ja merkittävä ilmastoteko.

Taitonetti on yhtenä ensimmäisistä alansa yrityksistä laskenut uudelleenkäyttöön ohjaamiensa tuotteiden ympäristösäästöt. Tiedämme nyt, paljonko käytettyjen elektroniikkalaitteiden kauppamme säästää luontoa ja ilmastoa. Vuonna 2018 säästö oli n. 8 808 000 kg kiinteitä luonnonvaroja ja 2 982 000 kg kasvihuonekaasupäästöjä. 


Jokainen Taitonetin asiakas voi osallistua säästötalkoisiin ostamalla käytetyn tietokoneen uuden sijaan. Esimerkiksi yhden kannettavan tietokoneen ostaminen käytettynä säästää keskimäärin 260 kg luonnonvaroja ja samalla vältetään 123 kg CO2-päästöjä.

 

Ympäristövastuu on tekoja 

Kehitämme yritystämme jatkuvasti ekologisempaan suuntaan. Luonnonvarojen kestämätön kulutus ja ilmastonmuutos ovat maailmanlaajuisia ympäristöongelmia, ja haluamme tehdä osamme niiden ratkaisemiseksi. 

Pitämällä tietokoneet käytössä huoltamalla, korjaamalla ja myymällä ne edelleen säästämme neitseellisiä luonnonvaroja ja vähennämme haitallisia ilmastovaikutuksia. Todennamme tämän ympäristösäästölaskennan avulla. 

Kannustamme asiakkaitamme valitsemaan kestäviä käytettyjä yritystietokoneita ja tekemään samalla ympäristötekoja. Ympäristösäästöistä kertominen on osa tätä työtä.

  

Mistä ympäristösäästölaskennassa on kysymys?

Ympäristösäästölaskenta perustuu materiaalien ja tuotteiden hiilijalanjälkiarvioihin ja Material Input -laskentaan. Laskennat kertovat, paljonko luonnonvaroja kokonaisuudessaan kuluu ja CO2-päästöjä syntyy jonkin tuotteen raaka-aineiden hankinnassa, jalostuksessa ja valmistusprosessissa. Tehtäessä ympäristölaskentaa käytetyille tuotteille lasketaan, paljonko säästetään pitämällä käytetyt tuotteet käytössä uuden tuotteen valmistamisen sijaan. Luonnonvarasäästö lasketaan kiloina kiinteitä luonnonvaroja ja hiilisäästö CO2-ekvivalenttikiloina.

Ympäristösäästö lasketaan yhteistyössä Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen kanssa.

Laskennan toteuttaa Taitonetille Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy. Kierrätyskeskus on voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen yritys ja kiertotalouden edelläkävijä, joka on hyödyntänyt ympäristösäästölaskentaa omassa toiminnassaan jo yli kymmenen vuoden ajan.