media

Taitonetin ympäristösäästöraportti 2022

  • Julkaistu 03.02.2023
  • Päivitetty 03.02.2023
  • Blogi

Ympäristöasiat ja luonnonvarojen säästäminen ovat yrityksemme tärkeitä arvoja. Olemmekin jo vuosien ajan teettäneet ulkopuolisen ympäristölaskennan tuotteidemme uudelleenkäytön ympäristövaikutuksista. Ympäristösäästölaskennan Taitonetille on tuottanut Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n asiantuntijat. Heidän käyttämät laskentamenetelmät ovat ulkoisesti auditoituja.


Laskenta tehdään vuosittain ja sillä selvitetään, kuinka paljon luonnonvaroja ja hiilidioksidipäästöjä säästetään ohjaamalla käytettyjä tuotteita uudelleenkäyttöön. Säästö syntyy siitä, että jo valmis tuote pidetään käytössä sen sijaan, että ostettaisiin ja tuotettaisiin uutta.


Jokaisella koneella on suuri merkitys

Jokaisen tietokoneen uudelleenkäytöllä on merkittäviä ympäristövaikutuksia, sillä esimerkiksi yhden käytetyn kannettavan uudelleenkäytöllä säästyy yli 1000 kiloa kiinteitä luonnonvaroja. Suuremmissa ja tehokkaammissa pöytäkoneissa ja pelikoneissa luonnonvarasäästön määrä on vielä merkittävämpi, sillä esimerkiksi yhden käytetyn pelikoneen uudelleenkäytöllä säästetään jopa yli 6000 kiloa kiinteitä luonnonvaroja!


Konekohtaiset kiinteiden luonnonvarojen säästömäärät ovat kasvaneet viime vuosien raporteista, sillä Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen ammattilaiset ovat tarkentaneet heidän käyttämäänsä laskentatapaa.


Taitonetin asiakkaiden ympäristösäästöt vuonna 2022

Taitonetin asiakkaat säästivät tietokoneiden uudelleenkäytöllä yhteensä noin 61,3 miljoonaa kiloa kiinteitä luonnonvaroja vuonna 2022. Säästetty kilomäärä luonnonvaroja vastaa yli 1520 suomalaisen vuotuista suoraa luonnonvarojen kulutusta. Samalla vältettiin yli 3,1 miljoonan kilon hiilidioksidipäästöt. Päästövähennys vastaa 21,4 miljoonan kilometrin ajomatkaa henkilöautolla*, eli sillä pääsisi lähes 540 kertaa maapallon ympäri.

*laskennassa on käytetty liikennekäytössä olevien henkilöautojen keskimääräisiä hiilidioksidipäästöjä vuodelta 2021, 147,1 g/km, lähde: Traficom 2021
Luonnonvarojen liikakäytön ja hiilidioksidipäästöjen vaikutukset

Luonnonvarojen käytön vähentäminen on tärkeää, sillä niiden kulutus on yhteydessä moniin ympäristöongelmiin. Luonnonvarojen liiallinen kulutus tuhoaa elinympäristöjä ja on siten uhka luonnon monimuotoisuudelle. Liikakulutus vaikuttaa myös aineiden kiertoon maapallolla aiheuttaen esimerkiksi saastumista, happamoitumista ja vesistöjen rehevöitymistä. Samalla hiilidioksidipäästöt voimistavat ilmastonmuutosta. Mitä enemmän hiilidioksidia ja muita kasvihuonekaasuja pääsee ilmakehään, sitä nopeammin maapallon keskilämpötila nousee ja sitä kautta myös ilmastonmuutoksen aiheuttamat ongelmat pahenevat.

Uudelleenkäytöllä on suuret vaikutukset sekä hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen, että luonnonvarojen säästämiseen, joka tekee siitä hyvän ratkaisun näihin ongelmiin.