media

Taitonetin ympäristöraportti 2021

  • Julkaistu 19.05.2022
  • Päivitetty 19.05.2022
  • Blogi

Vastuullisuus ympäristöasioista on yksi keskeisimmistä Taitonetin arvoista. Teetämme vuosittain ulkopuolisen ympäristölaskennan tuotteidemme ympäristövaikutuksista, jotta voimme sanoa tuotteidemme olevan lasketusti parempi vaihtoehto kuin uuden tietokoneen ostaminen.


Ympäristösäästölaskennan Taitonetille on tuottanut Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n asiantuntijat. Kierrätyskeskus on voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen yritys ja kiertotalouden edelläkävijä, joka on hyödyntänyt ympäristösäästölaskentaa omassa toiminnassaan jo yli kymmenen vuoden ajan. Laskentamenetelmät ovat ulkoisesti auditoituja.


Ympäristösäästölaskenta kertoo tuotteiden uudelleenkäytön positiiviset ympäristövaikutukset. Laskennan avulla selvitetään, paljonko säästetään luonnonvaroja ja vältetään hiilidioksidipäästöjä ohjaamalla käytettyjä tuotteita uudelleenkäyttöön. Ympäristösäästö syntyy siitä, että jo tehty tuote tai tavara pidetään käytössä sen sijaan, että ostettaisiin ja tuotettaisiin uutta.


Taitonetti Oy:n vuoden 2021 ympäristösäästöt


 


Erittely ympäristösäästölaskennan tuloksista
Ympäristösäästölaskenta perustuu tuotteiden valmistusmateriaalien kuluttamien luonnonvarojen sekä tuottamien hiilidioksidipäästöjen laskentaan. Kun tuote ohjataan uudelleenkäyttöön, oletetaan, että luonnonvaroja ja hiilidioksidipäästöjä säästyy yhtä paljon kuin vastaavan uuden tuotteen valmistus olisi vaatinut. Tuotteen valmistus kuluttaa yleensä moninkertaisesti luonnonvaroja itse tuotteen painoon verrattuna.


Kierrätyskeskuksen ympäristösäästölaskennassa huomioidaan vain tuotteen sisältämien materiaalien hankinnan ja jalostuksen kuluttamat luonnonvarat, ja tuotteen käyttö ja käytöstä poisto on rajattu laskennan ulkopuolelle. Myöskään käytettyjä tuotteita ostaneiden asiakkaiden matkoja ostopaikalle ei huomioida laskennassa. Tällä menetelmällä saadaan laskettua uudelleenkäytön merkittävimmät ympäristöhyödyt verrattuna uuden tuotteen valmistukseen.


Miksi luonnonvarojen säästöllä ja hiilidioksidipäästöjen vähentämisellä on merkitystä?


Uudelleenkäytön avulla säästetään luonnonvaroja ja vähennetään ilmastonmuutosta aiheuttavia kasvihuonekaasupäästöjä. Luonnonvarojen kulutus on yhteydessä moniin ympäristöongelmiin. Luonnonvarojen liiallinen käyttö tuhoaa esimerkiksi elinympäristöjä ja on siksi uhka luonnon monimuotoisuudelle. Luonnonvarojen käyttö vaikuttaa myös aineiden kiertoon maapallolla aiheuttaen esimerkiksi saastumista, happamoitumista sekä vesistöjen rehevöitymistä. Hiilidioksidipäästöt taas voimistavat ilmastonmuutosta. Mitä enemmän hiilidioksidia ja muita kasvihuonekaasuja ilmakehään pääsee, sitä nopeammin maapallon keskilämpötila nousee ja ilmastonmuutoksen aiheuttamat ongelmat pahenevat. Uudelleenkäyttö on yksi hyvä ratkaisu näihin ongelmiin.