media

Uudelleenkäytön ympäristösäästöraportti 2020

  • Julkaistu 10.05.2021
  • Päivitetty 10.05.2021
  • Blogi

Vastuullisuus ympäristöasioista on yksi keskeisimmistä Taitonetin arvoista. Teetämme vuosittain ulkopuolisen ympäristölaskennan tuotteidemme ympäristövaikutuksista, jotta voimme sanoa tuotteidemme olevan lasketusti parempi vaihtoehto kuin uuden tietokoneen ostaminen.


Ympäristösäästölaskennan Taitonetille on tuottanut Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n asiantuntijat. Kierrätyskeskus on voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen yritys ja kiertotalouden edelläkävijä, joka on hyödyntänyt ympäristösäästölaskentaa omassa toiminnassaan jo yli kymmenen vuoden ajan. Laskentamenetelmät ovat ulkoisesti auditoituja.


Taitonetin uudelleenkäytön ympäristöraportti 2020


Ympäristösäästölaskenta kertoo tuotteiden uudelleenkäytön positiiviset ympäristövaikutukset. Laskennan avulla selvitetään, paljonko säästetään luonnonvaroja ja vältetään hiilidioksidipäästöjä ohjaamalla käytettyjä tuotteita uudelleenkäyttöön. Ympäristösäästö syntyy siitä, että jo tehty tuote tai tavara pidetään käytössä sen sijaan, että ostettaisiin ja tuotettaisiin uutta.


Taitonetin asiakkaat säästivät uudelleenkäytöllä noin 13 400 000 kg kiinteitä luonnonvaroja vuonna 2020. Säästetty kilomäärä luonnonvaroja painaa enemmän kuin 2680 elefanttia! Samalla vältettiin noin 4 370 000 kg:n hiilidioksidipäästöt. Päästövähennys vastaa yli 28 miljoonan kilometrin ajomatkaa henkilöautolla , eli sillä pääsisi yli 700 kertaa maapallon ympäri. 
Alla olevaan taulukkoon on koottu Taitonetin myymien käytettyjen tuotteiden hiilidioksidi- ja luonnonvarasäästön kilomäärät kategorioittain. Ympäristösäästölaskenta perustuu tuotteiden valmistusmateriaalien kuluttamien luonnonvarojen sekä tuottamien hiilidioksidipäästöjen laskentaan. Kun tuote ohjataan uudelleenkäyttöön, oletetaan, että luonnonvaroja ja hiilidioksidipäästöjä säästyy yhtä paljon kuin vastaavan uuden tuotteen valmistus olisi vaatinut. Tuotteen valmistus kuluttaa yleensä moninkertaisesti luonnonvaroja itse tuotteen painoon verrattuna.
Kierrätyskeskuksen ympäristösäästölaskennassa huomioidaan vain tuotteen sisältämien materiaalien hankinnan ja jalostuksen kuluttamat luonnonvarat, ja tuotteen käyttö ja käytöstä poisto on rajattu laskennan ulkopuolelle. Myöskään käytettyjä tuotteita ostaneiden asiakkaiden matkoja ostopaikalle ei huomioida laskennassa. Tällä menetelmällä saadaan laskettua uudelleenkäytön merkittävimmät ympäristöhyödyt verrattuna uuden tuotteen valmistukseen.


Miksi luonnonvarojen säästöllä ja hiilidioksidipäästöjen vähentämisellä on merkitystä?


Uudelleenkäytön avulla säästetään luonnonvaroja ja vähennetään ilmastonmuutosta aiheuttavia kasvihuonekaasupäästöjä. Luonnonvarojen kulutus on yhteydessä moniin ympäristöongelmiin. Luonnonvarojen liiallinen käyttö heikentää elinympäristöjä ja on siksi uhka luonnon monimuotoisuudelle. Luonnonvarojen käyttö vaikuttaa myös aineiden kiertoon maapallolla aiheuttaen esimerkiksi saastumista, happamoitumista sekä vesistöjen rehevöitymistä. Hiilidioksidipäästöt taas voimistavat ilmastonmuutosta. Mitä enemmän hiilidioksidia ja muita kasvihuonekaasuja ilmakehään pääsee, sitä nopeammin maapallon keskilämpötila nousee ja ilmastonmuutoksen aiheuttamat ongelmat pahenevat. Uudelleenkäyttö on yksi hyvä ratkaisu näihin ongelmiin.Blogin tekstit ja kuvat ovat lainauksia Pääkaupunkiseudun Kierrätyksen tekemästä raportista.